• Kifoza

    Kifoza je vrsta deformiteta leđa gde postoji povećanje fiziološke krivine grudnog dela kičmenog stuba. 

    Podsetimo se anatomije: Postoje tri dela kičme, koja se nazivaju cervikalnitorakalni i lumbalni.

    Vratna kičma je na vrhu i uključuje kičme koje pokreću vaš vrat. Torakalni je na sredini vaših leđa. Lumbalna kičma je vaš donji deo leđa. (Neki smatraju najniži deo, sakralnu kost i repnu kost, četvrtim delom.)

    Svaki deo ima svoju prirodnu krivinuKifoza se odnosi na krivinu u torakalnoj kičmi.