Spasticitet je stanje kod koga su određeni mišići u stalnoj kontrakciji. Ova kontrakcija prouzrokuje ukrućenost ili stegnutost mišića i može da ometa normalne pokrete, govor i hod. Može se kretati od blage krutosti mišića do teškog, bolnog i nekontroliranog grča (spazma) mišića. Kada se uspostavi spastičnost, hronično skraćeni mišići mogu razviti fizičke promene kao što su skraćivanje i kontraktura koji dodatno doprinose krutosti mišića.

Kako nastaje spasticitet?

Spasticitet obično nastaje oštećenjem dela mozga ili kičmene moždine koji kontroliše voljne pokrete. Oštećenje prouzrokuje promenu u ravnoteži signala između nervnog sistema i mišića. Povezan je sa nekim od čestih neurološki poremećaja: Multiplom sklerozom, moždanim udarom (šlogom), cerebralnom paralizom, traumatskim povredama kičmene moždine i mozga i neurodegenerativnim bolestima koji pogađaju gornji motorni neuron (npr. amiotrofična lateralna skleroza), piramidalne i ekstrapiramidalne puteve. Ova neravnoteža dovodi do povećane aktivnosti u mišićima.

Spasticitet negativno utiče na mišiće i zglobove ekstremiteta i naročito je štetna za decu u razvoju. Ukoliko se ne tretira, to dovodi do pojave mnogih problema, kao što su bol, spazmi (grčevi), kontrakture ekstremiteta i deformiteta. Kao rezultat toga, dolazi do gubitka pokretljivosti i spretnosti, mogućnosti samostalnog sprovođenja higijene/nege i nemogućnosti nošenja ortoza, što može dovesti do smanjenja kvaliteta svakodnevnog funkcionisanja i učešća u društvenom životu, kao i samopoštovanja.

Koji su simptomi spasticiteta?

Spasticitet može biti blagog inteziteta i tada se ispoljava kao blaga zategnutost u mišićima, ili može biti dovoljno jak da izazove bolne nekontrolisane spazme ekstremiteta; najčešće u nogama i rukama. Spasticitet može takođe da izazove osećaj bola ili zategnutosti u i oko zglobova, ili čak i bol u donjem delu leđa. Simptomi su:

 • Ukrućenost mišića koja uzrokuje smanjenu preciznost pokreta i otežava izvođenje određenih zadataka
 • Pain
 • Mišićni spazmi, koji uzrokuju nekontrolisane i često bolne mišićne kontrakcije
 • Kontrakture (Stalna kontrakcija mišića i tetiva koja je posledica jake i uporne ukrućenosti i spazma)
 • Nevoljno ukrštanje nogu
 • Deformiteti mišića i zglobova
 • Mišićni umor
 • Ograničavanje uzdužnog rasta mišića, smanjenje funkcionalne sposobnosti i odložen motorni razvoj
 • Smanjenje sinteze proteina u mišićnim ćelijama

Dodatne komplikacije:

 • Infekcije urinarnog trakta
 • Hronični zatvor
 • Groznica ili druga sistemska oboljenja
 • Dekubitus (rana od ležanja) 

Koliko je bolan spasticitet?

Bol koji je posledica spasticiteta može da bude blag u vidu osećaja zategnutih mišića, ili može biti dovoljno jak da proizvede bolne spazme u ekstremitetima, i to obično u nogama. Spasticitet takođe može da prouzrokuje bol u donjem delu leđa i bol i osećaj zatezanja u i oko zglobova.

Koje su opcije za tretman?

Postoje različiti tretmani za kontrolu spasticiteta. Periferni nervni blokovi i Botox su dva lokalna tretmana, koja se obično koriste za tretman spasticiteta. Postoji više studija vezanih za primenu injekcija Botox-a sa antispazmodičkim efektom kod gornjih i donjih ekstremiteta. Uspešnost u smanjenju stepena spasticiteta je impresivna, ali je obično praćena sa mišićnom slabošću. Poznati neželjeni efekti uključuju krvarenje, osip, osetljivost na mestu uboda, kao i simptomi nalik gripu. Glavni nedostatak injekcija Botox-a je kratkotrajan efekat i visoka cena terapije: Tri meseca je prosečna trajnost efekata terapije. Kroz našu praksu smo takođe uočili još jedno neželjeno dejstvo terapije, a to je spasticitet....

Ne koristimo hemiju i lekove. Naši proizvodi su 100% prirodni i Regenex Tretman se uspešno primenjuje sa dugotrajnim efektima kod spasticiteta.

Regenex Tretman kod spasticiteta

Cilj Regenex Tretmana je da:

 • Da ublaži znake i simptome spasticiteta
 • Ukloni bol i smanji postojeće i onemogući pojavu novi bolnih mišićnih kontrakcija
 • Poboljša hod, omogući normalno sprovođenje higijene i svakodnevno funkcionisanje
 • Olakša svakodnevne radnje kao što su oblačenje, hranjenje. prevoz i kupanje.
 • Poboljša voljne motorne funkcije koje uključuju posezanje za nekim predmetom, hvatanje, pomeranje i ispuštanje predmeta
 • Omogući normalniji rast i razvoj mišića kod dece

 

Ovo je nemedicinski i neinvazivni tretman koji se pokazao efikasan u tretiranju spasticiteta, bez ikakvih neželjenih efekata.

Uz pomoć Regenex Tretmana, na potpuno prirodan, bezbolan i bezbedan način, možete se osloboditi spasticiteta i bolova koji potiču od njega. Spasticitet počinje da se povlači posle prvog tretmana, ali je uglavnom potrebno još par tretmana, čiji broj zavisi od stepena spasticiteta. 

Ako ste zainteresovani, možete saznati više o dejstvu i mogućnostima našeg Regenex Tretmana pozivom na telefon 063 225996.(Dodati viber I phone icon).