Bol u čukljevima

 

Obično ih vidite na bosim stopalima na plaži kako štrče kroz kaišiće sandala ili kao kvrgagavu bočnu izbočinu na nečijoj cipeli. Čukljevi su