THE 7th WORLD CONGRESS OF THE WORLD INSTITUTE OF PAIN (WIP 2014)

 

 

 

 

U maju 2014. godine smo učestvovali na 7. Svetskom kongresu World Institute of Pain (WIP 2014) koji je najveće bijenalno okupljanje specijalista za menadžment bola.

Imali smo priliku da uspešno predstavimo naš Regenex Tretman za tretiranje bola, kao i njegovu efikasnost u tretiranju akutnih i hroničnih bolova, kao i prevenciju akutnih bolova. Tokom učešća na gore navedenom kongresu, imali smo prliku da proučimo druge vidove tretmana bola. Poređenjem viđenih metoda sa Regenex Tretmanom, primećena je očigledna brzina i efikasnost našeg tretmana.

 

 

 

 

POSTER PREZENTACIJE I SERTIFIKAT O UČEŠĆU NA KONGRESU